AUTO-TEST COVID: beschikbaar

GEVALIDEERDE ANTIGEEN SNELTEST MET CERTIFICAAT voor reizigers en/of evenementen.

Zonder afspraak. Prijs: 30€

GEVALIDEERDE ANTIGEEN SNELTEST MET CERTIFICAAT bij mogelijke Covid-19 symptomen.

Gratis voor aangeslotenen bij een Belgische mutualiteit.

Over ons

Apotheek De Prater-Slabbaert bestaat sinds 2005 en wordt uitgebaat door de Apothekers De Prater Kim en Slabbaert Ann. We staan niet alleen in de apotheek: we leiden stagairs op en jaarlijks wordt er multidisciplinair samengewerkt met de zorgverlener

This website uses cookies on its website to provide you with an optimal user experience. We can also record and analyze the behavior of visitors. With this anonymous information about your website use you help us to improve the website.